Abahani Limited Dhaka – Bashundhara Kings
Abahani Limited Dhaka - Bashundhara Kings karşılaşması sona ermiştir.