AllertovaSmitkova – NinomiyaSizikova
AllertovaSmitkova - NinomiyaSizikova karşılaşması sona ermiştir.