AmanmuradovaShapatava – ZajaPodoroska
AmanmuradovaShapatava - ZajaPodoroska karşılaşması sona ermiştir.