BC Nizhny Novgorod – BK JIP Pardubice
BC Nizhny Novgorod - BK JIP Pardubice karşılaşması sona ermiştir.