CHIFURE AS ELFEN SAITAMA – Shizuoka Sangyo University Iwata Bonita
CHIFURE AS ELFEN SAITAMA - Shizuoka Sangyo University Iwata Bonita karşılaşması sona ermiştir.