Denis Ilyukhin – Pavel Povalishnikov
Denis Ilyukhin - Pavel Povalishnikov karşılaşması sona ermiştir.