Dmitry Charushin – Valery Vostrikov
Dmitry Charushin - Valery Vostrikov karşılaşması sona ermiştir.