Dmitry Lelyakov – Alexander Stepin
Dmitry Lelyakov - Alexander Stepin karşılaşması sona ermiştir.