Evgeny Shevchenko – Oleg Mitroshkin
Evgeny Shevchenko - Oleg Mitroshkin karşılaşması sona ermiştir.