Kazygurt Shymkent – SDYUSSH Kapchagay
Kazygurt Shymkent - SDYUSSH Kapchagay karşılaşması sona ermiştir.