Konstantin Firsov – Evgeny Shevchenko
Konstantin Firsov - Evgeny Shevchenko karşılaşması sona ermiştir.