Kupol-Rodniki 2001 – Zenit-Olympus Kupchinskiy 2001
Kupol-Rodniki 2001 - Zenit-Olympus Kupchinskiy 2001 karşılaşması sona ermiştir.