Maretha Burger – Ekaterina Makarova
Maretha Burger - Ekaterina Makarova karşılaşması sona ermiştir.