Nizhny Novgorod 3 2001 – SSHOR Krasnoyarsk 2001
Nizhny Novgorod 3 2001 - SSHOR Krasnoyarsk 2001 karşılaşması sona ermiştir.
Spor
Saat
Maç
Canlı