Nizhny Novgorod Bölgesi U16 – Udmurtya 2002
Nizhny Novgorod Bölgesi U16 - Udmurtya 2002 karşılaşması sona ermiştir.