Pahtakor Taşkent – Navbahor Namangan
Pahtakor Taşkent - Navbahor Namangan karşılaşması sona ermiştir.