Phitsanulok Vilayeti – Samut Songkhram Vilayeti
Phitsanulok Vilayeti - Samut Songkhram Vilayeti karşılaşması sona ermiştir.