Polansky/Shamasdin – Arevalo/Maytin
Polansky/Shamasdin - Arevalo/Maytin karşılaşması sona ermiştir.