Polytechnic Kharkiv – Khimik Yuzhny
Polytechnic Kharkiv - Khimik Yuzhny karşılaşması sona ermiştir.