Pribylova/Pribylova – Viktorovitch/Zaar
Pribylova/Pribylova - Viktorovitch/Zaar karşılaşması sona ermiştir.