Pribylova/Pribylova – Vishnevskaya/Zhuravleva
Pribylova/Pribylova - Vishnevskaya/Zhuravleva karşılaşması sona ermiştir.