Roberto Marcora – Serhiy Stakhovsky
Roberto Marcora - Serhiy Stakhovsky karşılaşması sona ermiştir.