Sanhui Shin – Palaphoom Kovapitukted
Sanhui Shin - Palaphoom Kovapitukted karşılaşması sona ermiştir.