SDEDU Rostov-on-Don – NCFU Stavropol
SDEDU Rostov-on-Don - NCFU Stavropol karşılaşması sona ermiştir.