SDYUSSHOR №2 Yaroslavl U16 – DYUSSH Chernogolovka U16
SDYUSSHOR №2 Yaroslavl U16 - DYUSSH Chernogolovka U16 karşılaşması sona ermiştir.