Spartak Primorye 2001 – SSHOR Krasnoyarsk 2001
Spartak Primorye 2001 - SSHOR Krasnoyarsk 2001 karşılaşması sona ermiştir.