University Stary Lutsk – Krivoy Rog
University Stary Lutsk - Krivoy Rog karşılaşması sona ermiştir.