Viktoriya Oreshina – Pazdnikova Nadezhda
Viktoriya Oreshina - Pazdnikova Nadezhda karşılaşması sona ermiştir.