Vitaly Zaichikov – Aleksandr Shprynov
Vitaly Zaichikov - Aleksandr Shprynov karşılaşması sona ermiştir.