Vitaly Zaichikov – Sergey Berezhnov
Vitaly Zaichikov - Sergey Berezhnov karşılaşması sona ermiştir.