Yoshihito Nishioka – Denis Shapovalov
Yoshihito Nishioka - Denis Shapovalov karşılaşması sona ermiştir.